prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak

Prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Doktoryzował się w 2000 roku, habilitację uzyskał w 2009 roku, zaś tytuł naukowy profesora nauk medycznych w 2013 roku. Posiada dyplom w zakresie podstawowym (2002) i klinicznym (2004) Międzynarodowej Rady Okulistyki (International Council of Ophthalmology).

Terminy przyjęć: poniedziałek 16.00 – 20.00

Więcej informacji o profesorze...

Od 2011 roku jest kierownikiem Kliniki Okulistyki Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2004-2019 był zatrudniony w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN. Od 2011 roku jest wykładowcą i koordynatorem szkolenia praktycznego z zakresu chirurgii witreoretinalnej (ciało szkliste i siatkówka) w Europejskiej Szkole Zaawansowanych Studiów Okulistycznych (ang. European School for Advanced Studies in Ophthalmology, ESASO) w szwajcarskim Lugano. Dzięki jego staraniom oraz przy współpracy z lubelską Kliniką Okulistyki i Uniwersytetem Medycznym w Lublinie została otwarta pierwsza w Europie i druga na świecie filia szwajcarskiej ESASO.

Prof. dr hab. Robert Rejdak odbył szereg staży zagranicznych. W latach 2003-2005 przebywał na stypendium w uniwersyteckim szpitalu okulistycznym w niemieckiej Tybindze (kierowanym przez Eberharta Zrennera). Przez pół roku pracował także w Erlangen, gdzie doskonalił swoje umiejętności pod kierunkiem Anselma Jünemanna. Staże odbywał także we Frankfurcie nad Menem, Bremie oraz w Pizie i Rawennie.

W pracy klinicznej i badawczej prof. Robert Rejdak specjalizuje się w diagnostyce i chirurgicznym leczeniu zaćmy, ciała szklistego i siatkówki oraz urazów gałki ocznej. Przeprowadził ponad 30 000 operacji. W styczniu 2013 roku brał udział w pierwszej w Polsce operacji wszczepienia sztucznej tęczówki. W 2016 jako pierwszy w Polsce przeprowadził operacje wszczepienia soczewki plamkowej Schariotha oraz witrektomii hybrydowej. Jest współtwórcą i kierownikiem Ponadregionalnego Centrum Leczenia Urazów Narządu Wzroku przy SPSK nr 1 w Lublinie. Klinika kierowana przez prof. Roberta Rejdaka, jako jedyny ośrodek w kraju, została włączona w poczet ERN-EYE (Europejska Sieć Ośrodków Referencyjnych w dziedzinie chorób rzadkich oczu).

Swoje prace publikował w najbardziej prestiżowych czasopismach krajowych i zagranicznych, m.in. w: „Graefe’s Archive for Clinical and Experimental Ophthalmology”, „Acta Ophthalmologica”, „Retina”, „Investigative Ophthalmology & Visual Science” oraz „Klinice Ocznej”. Jest współtwórcą i zastępcą redaktora naczelnego czasopisma „Ophthalmology Journal”. Jest promotorem 10 doktoratów i opiekunem 4 habilitacji. Na dorobek naukowy prof. Roberta Rejdaka składają się publikacje naukowe o łącznym IF=294,610 i H=20.

W styczniu 2019 roku został prezesem Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich. Jest przewodniczącym Rady Uczelni UKSW w Warszawie, członkiem Polskiego Towarzystwa Okulistycznego oraz amerykańskiego Association for Research in Vision and Ophthalmology (ARVO).

dr hab. n. med. Tomasz Chorągiewicz

Absolwent Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Studia ukończył w 2003 , 7 lat później uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2020 stopień doktora habilitowanego. Od 2003 związany z Kliniką Okulistyki Ogólnej w Lublinie, gdzie był kolejno: rezydentem, młodszym i starszym asystentem oraz adiunktem. Specjalista w dziedzinie okulistyki od 2011 roku. W latach 2006-2007 pracownik naukowy w Oddziale Okulistyki Eksperymentalnej Uniwersytetu Eberharda Karola w Tybindze w Niemczech. Stypendysta Europejskiego Towarzystwa Okulistycznego, Tistou and Charlotte Kerstan Fundation Vision 2000 oraz Allergan European Retina Panel. Członek Stowarzyszenia Chirurgów Okulistów Polskich.

Terminy przyjęć: środa 16.00 – 20.00

lek. med. Ewelina Balak

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Specjalizację z okulistyki ukończyła w 2015 r. Od początku związana zawodowo z Kliniką Okulistyki Ogólnej w Lublinie. Główną dziedziną zainteresowań jest okulistyka dziecięca. Zajmuje się diagnostyką chorób oczu u dzieci i korekcją wad refrakcjia a także leczeniem zeza i niedowidzenia. Prowadzi diagnostykę przesiewową u najmłodszych pacjentów w kierunku retinopatii wcześniaczej. Jest konsultantem z zakresu okulistyki dziecięcej w lubelskich szpitalach.
Wiedzę zdobywała w Klinice Okulistyki a także na licznych szkoleniach międzynarodowych m.in. ukończyła kurs dla młodych okulistów z Europy w weneckiej szkole okulistyki.

Terminy przyjęć: czwartek 17.00 – 20.00